ما به کیفیت می اندیشیم

کیفیت به وسیله فن آوری

مشتری مداری ماموریت ماست

محصولات

فیلم چند لایه مات

بسته بندی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ، سلفون کشی کاغذ و مقوا

فیلم چند لایه سفید صدفی

بسته بندی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،لمینت

فیلم چندلایه متالایز شده

بسته بندی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،لمینت

فیلم چند لایه شفاف

بسته بندی مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ، لباس ، نوار چسب و لوازم تحریر