درباره ما

پیران پلیمرپارس در زمینی به مساحت 120.000متر مربع واقع در شهرستان اشتهارد احداث گردیده استو در صنعت تولید فیلم های بسته بندی (BOPP) و صنایع چاپی مشغول به فعالیت می باشد.