چشم انداز

چشم انداز:

چشم انداز ما توسعه کمی و کیفی محصولات و رسیدن به بالاترین سهم از بازار صنعت بسته بندی ایران می باشد.